Dünyanın yedi harikası nelerdir?

  • Yaşam
  • 13 Ekim 2017
  • 856 kez incelendi.
Dünyanın yedi harikası nelerdir?

Dünyanın Yedi Harikası, tamamı insanoğlu tarafından inşa edilmiş, yapıldıkları dönemin şartlarına göre olağanüstü nitelikteki antik yapılardır. Dünyanın Yedi Harikası’ndan günümüze sadece Keops Piramidi ayakta kalabilmiştir. Diğerleri yangın ya da deprem doğal afetler sonucu yok olmuşlardır. Antik Dönemin Yedi Harikası adıyla da bilinirler. Bu, ilk olarak MÖ 5. yüzyılda tarihçi Herodot tarafından ortaya atılan bir kavramdır. MÖ 4. yüzyılda Sidon’lu Antipatros tarafından ilk olarak “Dünya’nın yedi harikası üzerine” adlı eserle oluşturulmuştur. Günümüzde geçerli kabul edilen yedi harika listesi, MÖ 2. yüzyılda son şeklini almıştır.

Dünyanın Yedi Harikası Listesi;

1- Keops Piramidi

keops piramidi - dünyanın yedi harikası

Keops Piramidi ( Büyük Piramid )

Keops Piramidi
Yapım tarihi: İ.Ö.2584 –2561
Yapanlar: Mısırlılar
Bulunduğu yer: Giza Nekropolü / Mısır

Giza Piramitleri’nin üçü birden Dünyanın Yedi Harikası listesine dahil değildir. Piramitlerden sadece, büyük piramit olarak da anılan “Keops Piramidi” bu listededir. Keops Piramidi, 4. Hanedanlık zamanında MÖ 2560 yılında Firavun Khufu (Keops) tarafından yaptırılmıştır. Yapımının 20 yılı aştığı düşünülmektedir. Piramit yapıldığında 145,75 m yüksekliğindeydi. Yapıldığından itibaren 43 yüzyıl boyunca dünyadaki en yüksek yapı olma özelliğini korumuştur.

Keops Piramidi, dünyanın yedi harikası arasında ilk inşa edilen olmasına rağmen günümüzde ayakta duran tek yapı olması ile de etkileyicidir. Keops piramidinin yüzeyinin büyük bölümü zarar görmüş durumdadır.

2- Babil’in Asma Bahçeleri

Babil'in Asma Bahçeleri - Dünyanın yedi harikası

Babil’in Asma Bahçeleri ( Görsel: stuffpoint.com )

Babil’in Asma Bahçeleri
Yapım tarihi: İ.Ö. yaklaşık 600
Yapanlar: Babilliler veya Asurlular
Bulunduğu yer: El-Hille veya Nineveh / Irak

Babil’in Asma Bahçeleri, MÖ 7. yüzyılda Babil kralı Nebukadnezar tarafından yaptırılmıştır. Babil’in çorak Mezopotamya çölünün ortasında, ağaçlar, akan sular ve egzotik bitkilerin bulunduğu çok katlı bir bahçedir.

Coğrafyacı Strabo’nun 1. yüzyıldaki tanımına göre:

“Bahçeler birbiri üzerinde yükselen büyük direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu. Büyük bitkilerin ve ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbeler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı. Yüksekteki bahçeleri sulamak için Fırat Nehri’nden zincir pompalarla su yukarılara çıkarılıyordu. Bu şekilde üst seviyelere taşınan su, bahçeleri sulayarak teraslardan aşağıya yukarı çıkarılıyordu.”

Söylentiye göre Nebukadnezar bu yapıyı sıla hasreti çeken karısı Semiramis için yaptırmıştır. Semiramis Medes kralının kızıdır. Söylentiye göre Mezopotamya’nın düz ve sıcak ortamı onu bunalıma itmiş, kral da karısının hasretini sona erdirmek için yapay dağların olduğu, suların aktığı yemyeşil bir bahçe yaptırmıştır.

Babil’in Asma Bahçeleri’nin günümüze gelen kesin izleri yoktur. Fakat, bölgede araştırma yapan arkeologlar, Babil’deki sarayın kuzeydoğusunda görünüşü garip olan temel ve tonozlar buldular. Bunların Babil’in Asma Bahçelerine ait olup olmadığını düşünülmektedir. Babil’in Asma Bahçeleri, klasik yazarlar tarafından ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Günümüzde bu tanımlara göre çizilen resimler bulunmaktadır. Sanılanın aksine efsanevi bahçeler bir yerlere asılması değil, sadece sütunlarla desteklenen taraçalar üzerinde kurulmuş olmasıdır.

3- Zeus Heykeli

Zeus Heykeli - Dünyanın Yedi Harikası

Zeus Heykeli ( Görsel: ancient-origins.net )

Zeus Heykeli
Yapım tarihi: İ.Ö.466 –456 (tapınak), İ.Ö.435 (heykel)
Yapanlar: Grekler
Bulunduğu yer: Olimpia / Yunanistan

Zeus Heykeli, M.Ö. 450 yıllarında, adına olimpiyat oyunları düzenlenen Tanrıların kralı Zeus için, Olimpiyatlar’a ismini veren Olimpia’da yapılmıştır. Zeus Heykeli, bir tahta iskelet üzerine altın, fildişi ve metal parçalar yerleştirilerek Partenon’un içinde yapılmıştır. Heykelin oturduğu taban 6,5 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğinde, heykelin kendisi ise 12 metre yüksekliğindeydi. Bu dünya harikası büyük bir yangın sonucu yok olmuştur.

4- Rodos Heykeli

Rodos Heykeli - Dünyanın 7 Harikası

Rodos Heykeli ( Görsel: greece.greekreporter.com )

Rodos Heykeli
Yapım tarihi: İ.Ö.292 –280
Yapanlar: Grekler
Bulunduğu yer: Rodos / Yunanistan

Rodos Heykeli, 32 metre yüksekliğinde, demir ve taşla desteklenmiş bronzdan yapılmış bir heykeldir. Rodoslular tarafından Güneş Tanrısı Helios’a ithafen yapılmıştır. Yapılışından yok oluşuna kadar yalnızca 56 yıl ayakta kalabilmesine rağmen, Rodos Heykeli dünyanın yedi harikasından biri olmayı başarmıştır. Bunun en büyük sebebi, devasa bir heykel olmasının yanı sıra Rodos adasındaki insanlar için beraberliğin simgesi olması idi. Rodos Heykeli’nin yapılması tam 12 yıl sürmüş ve heykel MÖ 282 yılında bitirilmiştir. Liman girişinde bulunan heykel MÖ 226 yılında bir deprem sonucunda en zayıf noktası olan dizinden kırıldı. Rodoslular, Firavun Ptolemy III Eurgetes’den restorasyon için yardım teklifi aldılarsa da, bir kâhine başvuruldu ve yardım reddedildi. Neredeyse 900 yıl boyunca heykel harabe halinde kaldı. 654 yılında Araplar Rodos’u feth ettiler. Heykelden kalanları Suriyeli bir Yahudi’ye sattılar.

5- İskenderiye Feneri

İskenderiye Feneri - Dünyanın yedi harikası

İskenderiye Feneri ( Görsel: 1001inventions.com )

İskenderiye Feneri
Yapım tarihi: İ.Ö.280
Yapanlar: Grekler, Ptolemaios Hanedanı
Bulunduğu yer: İskenderiye / Mısır

Tehlikeli kıyı şeridi boyunca gemicileri yönlendirmek amacı ile Mısır’ın İskenderiye kenti kıyısındaki Faros (Pharos) adasında yapılmıştır. Proje Büyük İskender’in komutanları Ptolemy Soter zamanında MÖ 290 yılları sonunda başlamış, ölümünden sonra oğlunun hükümdarlığı zamanında bitirilmiştir. Şehrin batı limanında bulunan fener yaklaşık 166 metre yüksekliğindedir. Sadece dünyanın yedi harikası içinde en yüksek olanı değil aynı zamanda bugüne kadar yapılmış fenerlerin de en yükseği olma niteliğindedir. Gemicilik için güvenli bir ortam sağlamak isteyen Yunan tüccar Sostratus tarafından finanse edilmiştir. Fener’in en gizemli yanı, gündüzleri bile güneş ışığını denize yansıtmak amacı ile tasarlanmış cilalı bronz aynalarıydı. Geceleri ise aynaların önünde ateşler yakılıyor, böylece aynanın yansıttığı ışık gece yaklaşık 50 km mesafeden görülebiliyordu. İskenderiye feneri, bir dizi depreme kadar bozulmadan kalabilmiştir. Fakat depremler ve doğal şartlar sonucunda yıkılmıştır. Üst kısmı 955 yılında bir deprem ve fırtınada kopan fenerin gövde kısmı da 1302’de başka bir depremde çökmüştür. En sonunda 1480 yılında Memlük Sultanı Kait-bay tarafından fenerin olduğu yere yapılan bir kalede malzemeleri kullanılmak üzere tamamen yıkılmıştır.

6- Kral Mausollos’un Mezarı (Halikarnas Mozolesi)

Kral Mausollos'un Mezarı - Dünyanın Yedi Harikası

Kral Mausollos’un Mezarı ( Halikarnas Mozolesi ) – Görsel: famouswonders.com

Kral Mausollos’un Mezarı
Yapım tarihi: İ.Ö.351
Yapanlar: Grekler, Persler, Karyalılar
Bulunduğu yer: Bodrum / Türkiye

Kral Mausollos için karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış bir mezardır. Bodrum civarında yapılmış ve yapımı MÖ 350 yılında tamamlanmıştır. Halikarnas Mozolesi olarak da anılmaktadır. Tabanın üstünde kenarları heykellerle süslenmiş basamaklı bir podyum bulunuyordu. Süslü su mermerinden yapılmış lahit ve mezar odası, podyumun üstünde bulunuyordu ve İyonya tarzı kolonlarla çevrilmişti. Sıra sütunlar, yine heykellerle süslenmiş bir piramit çatıyı destekliyordu. Dört tane savaş atıyla çekilen bir savaş arabası heykeli ise piramidin tavanını donatıyordu. Halikarnas Mozolesi’nin toplam yüksekliği 45 m. idi ve 4 tarafındaki 4 heykelin her birini ayrı bir heykeltıraş yapmıştı. Bu heykeller, tanrıların değil de insanlar ve hayvanların heykelleri olmasından dolayı tarihte özel birer yer tutarlar. 16. yüzyıl boyunca Halikarnas Mozolesi iyi bir durumda korundu. 15. yüzyılda Haçlı Seferleri sırasında St. John şövalyeleri bölgeye geldiler ve bugün Bodrum Kalesi olarak geçen büyük bir kale yaptılar. Bu kalenin yapımında Halikarnas Mozolesi’nin nerdeyse bütün taşları kullanılmıştır.

7- Artemis Tapınağı

Artemis Tapınağı - Dünya'nın 7 Harikası

Artemis Tapınağı ( Görsel: thinglink.me )

Artemis Tapınağı
Yapım tarihi: İ.Ö.550
Yenilenme tarihi: İ.Ö.323
Yapanlar: Grekler, Lidyalılar
Bulunduğu yer: Efes ( Selçuk ) / Türkiye

Tamamen mermerden inşa edilmiş olan Artemis Tapınağı, aynı zamanda Diana Tapınağı olarak da bilinir. Tanrıça Artemis’e ithaf edilmiş tapınak Efes’te milattan önce 550 yıllarında tamamlanmıştır. Dünyanın yedi harikasından biri sayılan tapınaktan geriye bugün sadece bir iki mermer parçası kalmıştır. Türkiye’deki Efes antik kentinde ( Selçuk / İzmir  ) bulunmaktadır. Artemis tapınağı, Lidya Kralı Kroisos tarafından başlatılmış 120 senelik bir projenin eseridir.

Etiketler:

sponsorlu bağlantılar

Yorum Yaz