Kategori: Ulaşım

Alsancak’dan Optimum AVM Serbest Bölge’ye İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Optimum AVM Serbest Bölge’ye İzban ile seyahat yaklaşık 19 dakika sürmektedir. Alsancak ile Optimum AVM Serbest Bölge arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer, Koşu ( Hipodrom ), İnkılap, Semt Garajı, Esbaş ( Optimum AVM ) istasyonları vardır. Alsancak Optimum AVM Serbest Bölge İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Serbest Bölge Optimum Varış...
Alsancak’dan Şirinyer’e İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Şirinyer’e İzban ile seyahat yaklaşık 11 dakika sürmektedir. Alsancak ile Şirinyer arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Hilal, Kemer, Şirinyer istasyonları vardır. Alsancak Şirinyer İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Şirinyer Varış Saati 00:54 01:05 01:12 01:23 05:52 06:03 06:12 06:23 06:36 06:47 06:48 06:59 07:12 07:23 07:36 07:47 08:00 08:11 08:24 08:35 08:48 08:59 09:12 09:23 09:36 09:47 10:00 10:11 10:24 10:35 10:48 10:59 11:12 11:23 11:36 11:47 12:00 12:11 12:24 12:35 12:48 12:59 13:12 13:23 13:36 13:47 14:00 14:11 14:24 14:35 14:48 14:59 15:12 15:23 15:36 15:47 16:00 16:11 16:24 16:35 16:48 16:59 17:12 17:23 17:36 17:47 18:00 18:11 18:24 18:35 18:48 18:59 19:12 19:23 19:36 19:47 20:00 20:11 20:24 20:35 20:48 20:59 21:12 21:23 21:36 21:47 22:00 22:11 22:24 22:35 22:48 22:59 23:12 23:23 23:36 23:47 23:59 00:10 Şirinyer Alsancak İzban Saatleri Şirinyer Hareket Saati Alsancak Varış Saati 00:21 00:31 00:33 00:43 00:49 00:59 05:45 05:55 06:21 06:31 06:45 06:55 07:09 07:19 07:33 07:43 07:57 08:07 08:45 08:55 09:09 09:19 09:33 09:43 09:57 10:07 10:21 10:31 10:45 10:55 11:09 11:19 11:33 11:43 11:57 12:07 12:21 12:31 12:45 12:55 13:09 13:19 13:33 13:43 13:57 14:07 14:21 14:31 14:45 14:55 15:09 15:19 15:33 15:43 15:57 16:07 16:21 16:31 16:45 16:55 17:09 17:19 17:33 17:43 17:57 18:07 18:21 18:31 18:45 18:55 19:09 19:19 19:33 19:43 19:57 20:07 20:21 20:31 20:45 20:55 21:09 21:19 21:33 21:43 21:57 22:07 22:21 22:31 22:45 22:55 23:09 23:19 23:33 23:43 23:57 00:07 İZBAN, İZmir BANliyo Aliağa ile Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı...
Alsancak’dan Karşıyaka’ya İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Karşıyaka’ya İzban ile seyahat yaklaşık 17 dakika sürmektedir. Alsancak ile Karşıyaka arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka istasyonları vardır. Alsancak Karşıyaka İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Karşıyaka Varış Saati 00:34 00:56 00:46 01:03 01:02 01:19 05:58 06:15 06:22 06:39 06:34 06:51 06:58 07:15 07:22 07:39 07:46 08:03 08:10 08:27 08:58 09:15 09:22 09:39 09:46 10:03 10:10 10:27 10:34 10:51 10:58 11:15 11:22 11:39 11:46 12:03 12:10 12:27 12:34 12:51 12:58 13:15 13:22 13:39 13:46 14:03 14:10 14:27 14:34 14:51 14:58 15:15 15:22 15:39 15:46 16:03 16:10 16:27 16:34 16:51 16:58 17:15 17:22 17:39 17:46 18:03 18:10 18:27 18:34 18:51 18:58 19:15 19:22 19:39 19:46 20:03 20:10 20:27 20:34 20:51 20:58 21:15 21:22 21:39 21:46 22:03 22:10 22:27 22:34 22:51 22:58 23:15 23:22 23:39 23:46 00:03 Karşıyaka Alsancak İzban Saatleri Karşıyaka Hareket Saati Alsancak Varış Saati 00:04 00:24 00:28 00:54 00:52 01:12 05:32 05:52 05:52 06:12 06:28 06:48 06:52 07:12 07:16 07:36 07:40 08:00 08:04 08:24 08:28 08:48 08:52 09:12 09:16 09:36 09:40 10:00 10:04 10:24 10:28 10:48 10:52 11:12 11:16 11:36 11:40 12:00 12:04 12:24 12:28 12:48 12:52 13:12 13:16 13:36 13:40 14:00 14:04 14:24 14:28 14:48 14:52 15:12 15:16 15:36 15:40 16:00 16:04 16:24 16:28 16:48 16:52 17:12 17:16 17:36 17:40 18:00 18:04 18:24 18:28 18:48 18:52 19:12 19:16 19:36 19:40 20:00 20:04 20:24 20:28 20:48 20:52 21:12 21:16 21:36 21:40 22:00 22:04 22:24 22:28 22:48 22:52 23:12 23:16 23:36 23:39 23:59 İZBAN, İZmir BANliyo Aliağa ile Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en...
Alsancak’dan Çiğli’ye İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Çiğli’ye İzban ile seyahat yaklaşık 29 dakika sürmektedir. Alsancak ile Çiğli arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli istasyonları vardır. Alsancak Çiğli İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Çiğli Varış Saati 00:34 01:08 00:46 01:15 01:02 01:31 05:58 06:27 06:22 06:51 06:34 07:03 06:58 07:27 07:22 07:51 07:46 08:15 08:10 08:39 08:58 09:27 09:22 09:51 09:46 10:15 10:10 10:39 10:34 11:03 10:58 11:27 11:22 11:51 11:46 12:15 12:10 12:39 12:34 13:03 12:58 13:27 13:22 13:51 13:46 14:15 14:10 14:39 14:34 15:03 14:58 15:27 15:22 15:51 15:46 16:15 16:10 16:39 16:34 17:03 16:58 17:27 17:22 17:51 17:46 18:15 18:10 18:39 18:34 19:03 18:58 19:27 19:22 19:51 19:46 20:15 20:10 20:39 20:34 21:03 20:58 21:27 21:22 21:51 21:46 22:15 22:10 22:39 22:34 23:03 22:58 23:27 23:22 23:51 23:46 00:15 Çiğli Alsancak İzban Saatleri Çiğli Hareket Saati Alsancak Varış Saati 00:17 00:54 00:41 01:12 05:21 05:52 05:41 06:12 06:17 06:48 06:41 07:12 07:05 07:36 07:29 08:00 07:53 08:24 08:17 08:48 08:41 09:12 09:05 09:36 09:29 10:00 09:53 10:24 10:17 10:48 10:41 11:12 11:05 11:36 11:29 12:00 11:53 12:24 12:17 12:48 12:41 13:12 13:05 13:36 13:29 14:00 13:53 14:24 14:17 14:48 14:41 15:12 15:05 15:36 15:29 16:00 15:53 16:24 16:17 16:48 16:41 17:12 17:05 17:36 17:29 18:00 17:53 18:24 18:17 18:48 18:41 19:12 19:05 19:36 19:29 20:00 19:53 20:24 20:17 20:48 20:41 21:12 21:05 21:36 21:29 22:00 21:53 22:24 22:17 22:48 22:41 23:12 23:05 23:36 23:28 23:59 23:53 00:24 İZBAN, İZmir BANliyo Aliağa ile Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet...
Alsancak’dan Menemen’e İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Menemen’e İzban ile seyahat yaklaşık 55 dakika sürmektedir. Alsancak ile Menemen arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Ata Sanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen istasyonları vardır. Alsancak Menemen İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Menemen Varış Saati 00:34 01:24 05:58 06:43 06:22 07:07 06:34 07:31 06:58 07:55 07:22 08:19 07:46 08:43 08:10 09:07 08:58 09:55 09:22 10:19 09:46 10:43 10:10 11:07 10:34 11:31 10:58 11:55 11:22 12:19 11:46 12:43 12:10 13:07 12:34 13:31 12:58 13:55 13:22 14:19 13:46 14:43 14:10 15:07 14:34 15:31 14:58 15:55 15:22 16:19 15:46 16:43 16:10 17:07 16:34 17:31 16:58 17:55 17:22 18:19 17:46 18:43 18:10 19:07 18:34 19:31 18:58 19:55 19:22 20:19 19:46 20:43 20:10 21:07 20:34 21:31 20:58 21:55 21:22 22:19 21:46 22:43 22:10 23:07 22:34 23:31 22:58 23:43 23:22 00:07 23:46 00:31 Menemen Alsancak İzban Saatleri Menemen Hareket Saati Alsancak Varış Saati 00:00 00:54 00:24 01:12 05:24 06:12 06:00 06:48 06:24 07:12 06:48 07:36 07:12 08:00 07:36 08:24 08:00 08:48 08:24 09:12 08:48 09:36 09:12 10:00 09:36 10:24 10:00 10:48 10:24 11:12 10:48 11:36 11:12 12:00 11:36 12:24 12:00 12:48 12:24 13:12 12:48 13:36 13:12 14:00 13:36 14:24 14:00 14:48 14:24 15:12 14:48 15:36 15:12 16:00 15:36 16:24 16:00 16:48 16:24 17:12 16:48 17:36 17:12 18:00 17:36 18:24 18:00 18:48 18:24 19:12 18:48 19:36 19:12 20:00 19:36 20:24 20:00 20:48 20:24 21:12 20:48 21:36 21:12 22:00 21:36 22:24 22:00 22:48 22:24 23:12 22:48 23:36 23:11 23:59 23:36 00:24 İZBAN, İZmir BANliyo...
Alsancak’dan Aliağa’ya İzban ile seyahat kaç dakika sürmektedir? Alsancak’dan Aliağa’ya İzban ile seyahat yaklaşık 1 saat 5 dakika sürmektedir. Alsancak ile Aliağa arasında hangi duraklar vardır? Sırasıyla Alsancak, Halkapınar, Salhane, Bayraklı, Turan, Naldöken, Alaybey, Karşıyaka, Nergiz, Demirköprü, Şemikler, Mavişehir, Çiğli, Ata Sanayi, Egekent, Ulukent, Egekent 2, Menemen, Hatundere, Biçerova, Aliağa istasyonları vardır. Alsancak Aliağa İzban Saatleri Alsancak Hareket Saati Aliağa Varış Saati 05:58 07:03 06:22 07:27 06:34 07:51 06:58 08:15 07:22 08:39 07:46 09:03 08:10 09:27 08:58 10:15 09:22 10:39 09:46 11:03 10:10 11:27 10:34 11:51 10:58 12:15 11:22 12:39 11:46 13:03 12:10 13:27 12:34 13:51 12:58 14:15 13:22 14:39 13:46 15:03 14:10 15:27 14:34 15:51 14:58 16:15 15:22 16:39 15:46 17:03 16:10 17:27 16:34 17:51 16:58 18:15 17:22 18:39 17:46 19:03 18:10 19:27 18:34 19:51 18:58 20:15 19:22 20:39 19:46 21:03 20:10 21:27 20:34 21:51 20:58 22:15 21:22 22:39 21:46 23:03 22:10 23:27 22:34 23:51 22:58 00:03 23:22 00:27 23:46 00:51 Aliağa Alsancak İzban Saatleri Aliağa Varış Saati Alsancak...
Medicana International İzmir Hastanesi Nasıl Gidilir? İzmir Adnan Menderes Havalimanından Medicana İzmir Hastanesi Nasıl Gidilir? İzban - Metro ile Havalimanı durağından binilen İzban yaklaşık 35 dk sonra halkapınara gelmektedir. Halkapınar İzban Metro aktarma istasyonu Medicana İzmir hastanesine yürüyerek 8 - 9dk, ticari taksiyle 5dk’dır. Havalimanı durağından binilen İzban yaklaşık 35 dk sonra halkapınara gelmektedir. 202 Nolu otobüs Havalimaını’ndan kalkıp Alsancak Cumhuriyet Meydanına gelmektedir. Cumhuriyet...
Metro tüneli Şehitlik İstasyonu ile buluştu / Narlıdere Metrosu’nda ışık göründü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü Fahrettin Altay-Narlıdere metro hattının yapım çalışmalarında önemli bir eşik daha aşıldı. 10 bin 746 metrelik tünel uzunluğuna ulaşılan inşaatta, bu sabaha karşı Şehitlik İstasyonu ile buluşma sağlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdaki en kritik yatırımlarından biri olan hafif raylı sistemin geliştirilmesi için çalışmalar soluksuz devam ederken, Fahrettin...
İzmir'de güncel metro ücretleri ne kadar? Metro binişlerinde aktarma geçerli mi? gibi sorulara yanıt arayanlar için bilgiler haberimizde... İzmir'de Metro, Otobüs, Vapur, Tramvay için İzmirim Kart İle ilk biniş ücreti; Tam 3,46 TL, Öğrenci 1,64 TL, Öğretmen 3TL, 60 Yaş 3TL olup 120 dakika içinde 1. aktarma 0,50 TL, 2. aktarma 0,50 TL ve sonraki aktarmalar ise tüm fiyata dahildir. Aktarmalı Ulaşım...
İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde bulunan taksi duraklarının adres ve telefon numaralarını sizin için listeledik. Konak Cami Taksi Durağı Adresi : Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı No:34 Konak Telefon numarası : 0 232 463 64 13 Konak Sağlık Taksi Durağı Adres: Mimar Sinan Mahallesi 1399. Sokak Alsancak Konak Telefonu: 0 232 464 41 50 Alsancak Yeni Liman Taksi Durağı Adres: Alsancak Mahallesi 1464. Sokak No:85 Konak Telefon: 0...
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan taksi duraklarını adres ve telefon numarası bilgileri ile birlikte sizin için listeledik. Konak Cami Taksi Durağı Adresi : Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı No:34 Konak Telefonu : 0 232 463 64 13 Tepecik Askerlik Şubesi Taksi Durağı Adresi : Hilal Mahallesi 1420. Sokak No:2 Tepecik Konak Telefonu : 0 232 459 64 37 Konak Doğum Evi Taksi Durağı Adresi : Konak Mahallesi 451 Sokak...
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan taksi duraklarını adres ve telefon numarası bilgileri ile birlikte sizin için listeledik. Karabağlar Yeni Çamlık Taksi Durağı Adresi : Günaltay Mahallesi 4551 Sokak No:2 Dk:1 Karabağlar Telefonu : 0 232 264 09 45 Hıfzısıhha Aydın Taksi Durağı Adresi : Poligon Mahallesi İnönü Caddesi 695 Dk:3 Karabağlar Telefonu : 0 232 248 27 80 Karabağlar Dörtyol Flamingo Taksi Durağı Adresi : Esenlik Mahallesi Ordu Caddesi...