İzmir’de Ücret Artışı Beklentisi Yüzde Kaç?

İzmir’de Ücret Artışı Beklentisi Yüzde Kaç?

Lider insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer, iş dünyasındaki ücret ile yan haklarda genel eğilim ve uygulamaları ortaya koyan ‘Mercer 2018 Aralık Ücret Artışı ve Yan Hak Trendleri Anketi’nin sonuçlarını güncelledi. Aralık ayı itibariyle güncellenen araştırmaya göre, Türkiye genelinde özel sektörün Ekim 2018’de yüzde 22 olarak öngördüğü 2019 ücret artış oranı beklentisi, Aralık 2018 itibariyle yüzde 20 olarak güncellendi. Ege Bölgesi ise yüzde 22 ile Türkiye ortalamasının üstünde yer aldı.

Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, iş dünyasındaki ücret, zam eğilimleri ve yan haklar uygulamalarını ortaya koyan ‘Mercer 2018 Aralık Ücret Artışı ve Yan Hak Trendleri Anketi’nin Aralık sonu itibariyle güncellenen İzmir sonuçlarını açıkladı. 50 firmanın katıldığı araştırmaya göre, enflasyon beklentisi ile birlikte Ege Bölgesi’nde ise ücret artış beklentisi yüzde 22 olarak belirlendi.

Türkiye genelinde ücret artışlarının yüzde 43’ü Ocak, yüzde 32’si Nisan ayında gerçekleşirken, Ege bölge raporu sonuçlarına göre İzmir ve Manisa firmalarının yüzde 71’i çalışanlarına ücret artışını Ocak ayında veriyor.

Asgari ücretin artmasıyla emek yoğun sektörlerde ücret artışı daha yüksek olacak
İzmir araştırmasının sektörel dağılımına bakıldığında otomotiv yan sanayi yüzde 22 ve üretim ise yüzde 21 ile Türkiye ortalamasının üstünde ücret artış beklentisi olan sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Tüketici ürünleri ve kimya sektörlerinde yüzde 19, lojistik, servis sektörü, ilaç – sağlık ve bilgi teknolojileri gibi sektörler de beklenen oran yüzde 18.

Yan haklar programlarına yatırım yapan şirketlerin sayısı artıyor
Dünyada ve Türkiye’de yan haklar uygulamaları konusunda lider olan Mercer’ın ‘Ege Bölge Ücret ve Yan Haklar Raporu’nun sonuçlarına göre, firmaların yüzde 15’i esnek yan haklar programlarını yapılandırıyor. Bu programı uygulayan şirketlerin yüzde 12’si çalışanlarına ücretten kesinti ile bütçe üretme imkânı vererek avantajlı fiyatlardan ve muafiyetlerden faydalanma olanağı sunuyor. Şirketlerin yüzde 7’si ise ek bütçe ile yan haklar programlarına yatırım yapıyor. Araştırmaya göre, Türkiye genelinde firmaların yüzde 40’ı, İzmir bölgesi firmalarının ise yüzde 15 esnek çalışma saati uygulaması gerçekleştiriyor. Demografik değişimin ve dijitalleşme ile birlikte çalışan bağlılığını arttırma, geleceğin yeteneklerini çekme ve elde tutarak fark yaratabilmek rekabetçi olmak adına gün geçtikçe önemini artırıyor.

Şirket aracı politikaları gözden geçiriliyor
Türkiye’de her gün yaklaşık 400 bin araç iş sebebiyle kiralık olarak kullanılıyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, 2019’da şirket aracı politikaları da yeniden gözden geçiriliyor. Bölgede araştırmaya katılan firmaların yüzde 24’ü şirketin sağladığı aracın modelini değiştirmeyi düşünüyor. Firmaların yüzde 16’sı araçları satın almayı düşünürken, yüzde 8’inin servis güzergâhlarını birleştirme veya ana hatlara servis koyma gibi planları bulunuyor.

Mühendislik kritik öneme sahip pozisyon
Ege Bölge Ücret ve Yan Haklar Raporuna göre, işe alımlarda mühendislik ve sektörel spesifik pozisyonlar hem Türkiye genelinde, hem de Ege Bölgesi’nde kritik öneme sahip pozisyonlar olarak gözüküyor. Bölgede mühendislik ve üretim pozisyonları, firmaların elde tutmakta en çok zorlandıkları pozisyonlar olarak yer alıyor. Bölgedeki ve Türkiye genelindeki baz ücret farkları göz önüne alındığında ise, benzer bir farkın yeni mezun işe alımlarda da ortaya çıktığı gözlemleniyor. Bölgede yeni mezun işe giriş yıllık baz ücret tutarı medyanda minimum brüt 33 bin TL iken, Türkiye genelinde 40 bin TL olarak belirtiliyor.

Mercer’ın Ege Bölge Ücret ve Yan Haklar Raporunun sonuçlarına göre, İzmir ve Manisa bölgesi firmalarının yüzde 28’i çalışanlarına bir teşvik veya komisyon veriyor. Türkiye genelinde bu oran yüzde 48. Türkiye genelinde araştırmaya katılan firmaların yüzde 85’i İzmir bölgesi firmalarının ise yüzde 66’sı çalışanlarına prim veriyor. Çalışanlarına kar payı veren şirketlerin oranı ise, Türkiye genelinde ve paralel olarak İzmir bölgesi firmalarda yüzde 8. Firmaların uzun süreli teşvik planları Türkiye genelinde yüzde 31 iken, İzmir bölgesi firmalarında yüzde 10 olarak karşımıza çıkıyor.

Seyyal Karakaya: “Araştırmalarımız, yöneticilerin karar alma süreçlerinde onları destekleyen önemli bir araç…”
Ege bölge insan kaynakları politika ve uygulamalarının Türkiye genelinden farklılık gösterdiğini, bölge özelinde birçok araştırma yaptıklarını ve 2018 yılı sonunda ilk kez özel bir rapor yayınladıklarına dikkat çeken Mercer İzmir Bölge Yöneticisi Seyyal Karakaya, “araştırmamız piyasada konumlarını kontrol edebilme, bu doğrultuda ücretlendirme ve yan haklar politikalarını gözden geçirme, personel maliyetlerini etkin yönetme; sektörel bazda karşılaştırmalar yapabilme adına objektif veriler sağlayan ve karar alma süreçlerinde onları destekleyen önemli bir araç. Enflasyon, kur ve faiz koşullarının şirketleri etkilediği ve kısa vadede aksiyonlarını gözden geçirme yönünde adımlar atmasını ve önceliklerini belirlemesi gerektiği bu süreçte bizler de şirketlere destek olmaya çalışıyoruz. Veri, bu gibi yoğun gündemlerde önemini bir kez daha kanıtlıyor” dedi.

Etiketler:

sponsorlu bağlantılar

Yorum Yaz