İzmir’in çalışan gözünde cazibesi artıyor

İzmir’in çalışan gözünde cazibesi artıyor

Lider insan kaynakları yönetim danışmanlığı firması Mercer, bu yıl ilk kez İzmir’e özel gerçekleştirdiği İzmir Bölgesi İşgücü Göstergeleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Yüzde 52’si global olmak üzere bölgeden 70 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; İzmir’in Türkiye genelinde çalışan gözünde cazibesinin arttığını söyleyen Mercer Bölge Yöneticisi Seyyal Karakaya, “Yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 60’ı İstanbul’dan geliyor” dedi.

Firmaların değişen işgüçlerinin sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için teknoloji odaklı çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, ilk kez İzmir’e özel gerçekleştirdiği İşgücü Göstergeleri Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bölgeden 70 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre İzmir, çalışanlar gözünde çalışılacak şehirler arasında cazibesini artırıyor. İzmir’e yapılan iş başvurularının sayısında önemli derecede artış gözlemlenirken bunun yaklaşık yüzde 60’ını İstanbul’dan gelen başvurular oluşturuyor.

Spesifik işgücü ihtiyacı ve kalifiye çalışan sayısının azlığı dikkat çekiyor
İzmirli firmalar, en çok orta kademe yönetici ve satış dışı uzman pozisyonlarını başka şehirlerden temin etme ihtiyacı hissederken, bölgede spesifik işgücü ihtiyacı ve kalifiye çalışan azlığı olduğu da göstergeler arasında yer alıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 82’si; iş gücü verimliliğini arttırmak, kaliteli çalışanı elde tutmak ve şirket bünyesine çekmek, çalışan alışkanlıklarını ölçmek ve değiştirebilmek amacıyla ‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’ gerçekleştiriyor. Firmaların yüzde 64’ü son 3 yılda İzmir dışındaki şehirlerden yeteneği çekerek işe alım yapıyor.

Araştırmaya katılan firmaların yüzde 71’i kıdem yılı ortalamasının 5 ile 10 yıl arasında olduğuna dikkat çekerken, firmaların yüzde 76’sı çalışanlarının 5 yıla kadar işten gönüllü olarak ayrıldığını belirtiyor. Yeni jenerasyonun beklentileri ve şehir dışından İzmir’e gelen iş gücü göz önüne alındığında; önümüzdeki yıllarda kıdem oranlarının daha da düşeceği, gönüllü işten ayrılmaların ve rekabetin bölgede daha da artacağı gözlemleniyor.

İzmirli firmalar tercih edilen işveren olmak için çalışıyor
Araştırmanın sonuçlarına göre İzmirli firmalar, tercih edilen işveren olmak için kuşak farklılıklarını anlamaya çalışıyor. Çalışan bağlılığı, onları bünyede tutma, daha rekabetçi toplam ücret paketi sunabilme, yan hakların toplam kazanç paketinin bir parçası olarak iletişiminin yapılması ve politikaların daha iyi anlaşılmasının sağlanmasına yönelik daha fazla yatırım yapmayı planlıyor. Bu politikaların hayata geçmesiyle birlikte bölgeye olan ilginin de artacağı öngörülüyor.

X ve Y kuşaklarının yönettiği aile firmaların ücret araştırmasına ilgisi artıyor
İzmir ve bölgedeki firmaların işe alım, terfi, piyasa karşılaştırması, ücret ve performans sistemi kurmak gibi birçok alanda kurumların kullanabileceği bir referans kaynak olan Mercer Ücret Araştırması’na olan ilgisi de artıyor. Mercer’ın her yıl gerçekleştirdiği ve Eylül aylarında yayınladığı araştırmaya katılan firmaların yüzde 30’una yakınını İzmir ve Manisa’daki firmalar oluşturuyor. Özellikle son dönemde yabancı firmaların yanı sıra X ve Y kuşaklarının yönettiği aile firmalarının da araştırmaya ilgisinde büyük artış görülüyor.

İzmir ve çevresinde kurulu firmaların 2018 yılı için öngördüğü ücret artış oranı yüzde 9 ile 10 bandında gerçekleşirken, bu oran Türkiye sonuçları ile paralellik gösteriyor. Firmalar genellikle yılda bir kez ücret artışı gerçekleştiriyor ve zam dönemi olarak Ocak ayını tercih ediyor. İzmir’deki firmaların ücret artış kararını etkileyecek faktörlerin başında sırasıyla bireysel performans, çalışanın ücret çizelgesindeki yeri ve enflasyon gelirken, bunları şirketin performansı ve daha rekabetçi baz ücret ve yan haklar yapılandırması gerekliliği izliyor. İzmir’deki firmaların ücretlendirme politikalarında ücret bileşeninin yüzde 60’ından fazlasını, ödenmesi garanti edilen baz ücret oluştururken firmaların yüzde 82’si baz ücrette medyanı hedeflediklerini belirtiyor.

İzmir, üst düzey yönetici ücretlerinde İstanbul’u yakalıyor
2017 yılı ücret araştırması sonuçlarına göre, Türkiye’deki firmaların yüzde 75’i ücretlendirmede aynı pozisyon için bölgesel ayrım gözetmezken, İzmir’in üst düzey yönetici seviyesinde İstanbul’a yaklaştığı ve Türkiye geneline göre biraz daha yukarıda konumlandığı görülüyor. Orta düzey yöneticiler ve uzman seviyesinde baz ücret paketlerinin İstanbul’a göre daha düşük olduğu görülüyor. İzmir Bölgesi İnsan Kaynakları Göstergeleri Araştırması’na göre ise kurumlar, en çok uzman pozisyonu için yan hak yapılandırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

İzmirli firmalar yan haklarda giderek esnekleşiyor
Dünyada ve Türkiye’de gün geçtikçe yaygınlaşan dijitalleşmeyle birlikte, geleceğin yeteneklerini çekmek, yeni çalışma yöntemleri ve modelleri geliştirmek, farklılaşmak isteyen firmalar esnek uygulamalarına önem veriyor. Aynı anda üç veya daha fazla neslin bir arada çalıştığı firmalar; gerek maliyet yönetimi gerekse pozisyona, cinsiyete ve medeni duruma göre değişen ihtiyaçlara göre hayata geçirilen esnek yan hak uygulamalarıyla çalışan nezdinde fark yaratmaya çalışıyor. Kurumlar, bireysel emeklilik, sağlık sigortası gibi vergi avantajı olan yan haklar ile SGK primi muafiyeti olan yan hakları maliyet kontrolü ve çalışan memnuniyeti bakımından daha fazla fayda yaratmak için değerlendiriyor. Esnek yan haklar yapılandıran işverenler, kanunen sahip oldukları avantajları tamamen çalışana yansıtmanın yanı sıra sağlanan avantajın bir kısmı ile portal kurulum ve yönetim maliyetlerini de karşılayabiliyor.

Yan hakların toplam ücret içerisindeki yeri yüzde 8 ile 12,5 sevilerinde iken, İzmir Bölgesi İnsan Kaynakları Göstergeleri Araştırması’na göre firmaların yüzde 52’si yeni bir yan hak yapılandırmaya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Katılımcı firmaların yüzde 22’si fark yaratarak sunduğu yan hakları esnekleştiriyor ve piyasada rekabet gücünü arttırıyor. Yaklaşık yüzde 40’ı ise önümüzdeki 2 yıl içerisinde sunduğu yan hakları esnekleştirmek istediğini belirtiyor.

En çok özel sağlık sigortası esnekleşiyor
Araştırma sonuçlarına göre, beyaz yaka çalışanlar için firmalar sırasıyla özel sağlık sigortası, hediye çekleri, eğitim yardımları, işveren katkılı bireysel emeklilik planı ve tamamlayıcı sağlık sigortası gibi hakları yapılandırmaya ihtiyaç duyuyor. Mavi yaka çalışanlar için ihtiyaç duyulan yan haklar ise, hediye çekleri, tamamlayıcı sağlık sigortası, bayram yardımı, doğum yardımı, evlilik yardımı gibi yan haklar olarak sıralanıyor. İzmir’de yan haklar trendleri Türkiye geneli ile paralellik gösterirken, firmalar en çok özel sağlık sigortası, şirket aracı ve alışveriş kuponları gibi yan hakları esnekleştirdiklerini belirtiyor.

Seyyal Karakaya: “Esnek yan haklar programın uygulayan firmalar daha avantajlı”
Mercer Bölge Yöneticisi Seyyal Karakaya, İzmir’in çalışanlar gözünde öneminin giderek arttığına dikkat çekerken esnek yan haklar programları uygulayan firmaların daha avantajlı olduklarını söyledi. Karakaya, “İzmir’e yapılan iş başvurularının sayısında önemli derecede artış gözlemlenirken bunun yaklaşık yüzde 60’ını İstanbul’dan gelen başvurular oluşturuyor. Bölgedeki kalifiye eleman azlığı da dikkat çeken noktalardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Dijitalleşmeyle birlikte, geleceğin yeteneklerini çekmek, yeni çalışma yöntemleri ve modelleri geliştirmek, farklılaşmak isteyen firmalar esnek uygulamalarına önem veriyor. Aynı anda üç veya daha fazla neslin bir arada çalıştığı firmalar; gerek maliyet yönetimi gerekse pozisyona, cinsiyete ve medeni duruma göre değişen ihtiyaçlara göre hayata geçirilen esnek yan hak uygulamaları da çalışan nezdinde fark yaratarak, yan hak ihtiyaçlarında farklılıkları gündeme taşıyor. Bunu gerçekleştiren firmalar ise, rakiplerinden bir adım daha avantajlı duruma geçiyor” dedi.

Mercer hakkında
İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda lider danışmanlık şirketi olan Mercer, 40’tan fazla ülkedeki organizasyonu ve 20 bin çalışanıyla 25 binden fazla müşterisine hizmet vermektedir. Mercer, danışmanlık verdiği firmalara; insan kaynakları stratejilerini ve sistemlerini oluşturmaları, politika ve programlarının etkinliğini anlamaları, geliştirmeleri, ölçmeleri ve uygulamaları konusunda hizmetler sunar. Mercer danışmanları, firmalara ayrıca çalışanlarıyla ilgili ücret ve yan haklar (sağlık, emeklilik vb) konularında veriler sağlar ve de bu hakların oluşturulması ve yönetilmesini içeren çözümler sunar.
Mercer aynı zamanda tüm dünyada ve Türkiye’de birçok şirkete aktüeryal yöntemlere ve kurallara uygun olarak maliyet ve yükümlülük hesaplanmasında ve raporlanmasında danışmanlık hizmeti verir. Küresel ekonominin bir uzantısı olarak, şirket satın almaları ve birleşmelerinde kıdem tazminatı karşılıklarının değerlemesi ile birlikte diğer yan fayda paketlerinin de aktüeryal değerlemesinde yerel ve global çözümler sunar.
Dünya çapındaki tecrübesini lokal platforma uygulayan Mercer, tüm süreci müşterilerinin iş stratejisi doğrultusunda geliştirir ve uygular. Uluslararası ve büyük lokaller başta olmak üzere birçok firmaya danışmanlık veren Mercer, Marsh & McLennan Companies, Inc. iştirakidir.

Etiketler:

sponsorlu bağlantılar

Yorum Yaz